Kuloğlu Firmasında Denetim

Tarih: 08.02.2021 16:01
Kuloğlu Firmasında Denetim
Kuloğlu süt ürünleri kaliteyi, ulaşmak çünkü kalite ulaşılacak bir nokta değil sürüp gitmesi gereken bir doğru olarak görür. Bu kapsamda çalışanlardan taşeronlara, makinelerden tesise kadar tüm sürecin kontrolünü yapar ve yaptırır.
Kuloğlu süt ürünleri kaliteyi, ulaşmak çünkü kalite ulaşılacak bir nokta değil sürüp gitmesi gereken bir doğru olarak görür. Çalışanlarına verdiği eğitimlerin uygulamalarını denetlemek, kritik kontrol noktalarındaki kontaminasyonu engellemek amacıyla belirli periyotlarda üretim alanlarının havasından ve zemininden, ürünün temas ettiği yüzeylerden, üretim personelin ellerinden numuneler alarak swot analizleri yaptırır.

Firma kendi üretimine karşı gösterdiği hassasiyeti taşeron firmaların üretimine karşı da gösterir. Belirli zamanlarda birlikte çalıştığı firmaların değerlendirmesini yapar. Yardımcı malzeme olarak kullanılan ambalaj malzemesi kültür ve benzeri alımı yaptığı firmaları gözden geçirerek çalışabilirliklerini denetler. Böylece kalitesini devam ettirmesini sağlar.

Kuloğlu firması üretimin her aşamasında oluşabilecek tehlikeler önceden düşünür ve her türlü önlemi alır. Kalibrasyon firması ile anlaşarak değerlerinin doğruluğunu düzenli olarak kontrol ettirir. Ayrıca bir ilaçlama firması ile anlaşarak düzenli takiplerle haşere kontrolleri yaptırır.
Yükleniyor...