Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanım Şartları & Üyelik Sözleşmesi
 

Bu web sitesini (Bundan sonra "kulogluavm.com" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz:
kulogluavm.com'da sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde kulogluavm.com'a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

Kullanım koşulları

kulogluavm.com'da sunulan hizmetler KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ tarafından sağlanmaktadır ve kulogluavm.com'un yasal sahibi KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ olup, kulogluavm.com üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ 'ne aittir.

İşbu kullanım koşullarını KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak kulogluavm.com'da yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

kulogluavm.com hizmetlerinden yararlanan ve kulogluavm.com'a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ , kulogluavm.com' de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Sözleşme tanımları

kulogluavm.com: KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (online) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

ÜYE: KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ ’nden ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile kulogluavm.com'daki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi kulogluavm.com'daki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilir.

KULLANICI: kulogluavm.com web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

LİNK: kulogluavm.com üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden kulogluavm.com'a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

İÇERİK: kulogluavm.com'da ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ:

kulogluavm.com vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, kulogluavm.com'un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.

Hizmetlerin kapsamı

KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ ’nin, kulogluavm.com üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ ’nin, kulogluavm.com üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ 'ne ait www.kulogluavm.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde "yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi" borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ adına ayıpsız olarak teslimidir.

KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ , kulogluavm.com üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri kulogluavm.com'da yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

kulogluavm.com bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ tarafından belirlenecek ve kulogluavm.com'un ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ , bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri kulogluavm.com'da yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

Genel hükümler

kulogluavm.com üzerinden, KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ ’nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI'lara ve ÜYE'lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. kulogluavm.com üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ ’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin kendi sorumluluğundadır. KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ ’nin uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ , kulogluavm.com’da mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, kulogluavm.com üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. kulogluavm.com muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler kulogluavm.com’a verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile kulogluavm.com’da yer alan durumu arasında farklılık olabilir. kulogluavm.com’da yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ ’nin kulogluavm.com'da mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

KULLANICI ve ÜYE, kulogluavm.com'daki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda kulogluavm.com’un garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI'nın ve ÜYE'nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ÜYE'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI'nın ve ÜYE'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ sorumlu değildir.

KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ , işbu kulogluavm.com ve kulogluavm.com uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve kulogluavm.com’u kullanma koşulları ile kulogluavm.com’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, kulogluavm.com’u ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, kulogluavm.com’da yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. kulogluavm.com’un kullanımı ya da kulogluavm.com’a giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ , sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

kulogluavm.com dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ ’nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ çalışanlarının ve yöneticilerinin, KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ , üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

kulogluavm.com’u kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla kulogluavm.com üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin, kulogluavm.com dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE'lerin kulogluavm.com üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ ’nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

İşbu sitenin sahibi KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ 'dir. Bu sitede bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve c sitenin sunumu KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ ’nin ya da KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ ’nin izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu kulogluavm.com’daki bilgilerin ya da kulogluavm.com sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code'ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile kulogluavm.com içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan kulogluavm.com yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ hizmetlerini, KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ bilgilerini ve KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ ’nin telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ ’nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ ’nin yazılı izni ile mümkündür.

KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ , kulogluavm.com üzerinden KULLANICI'lar ve ÜYE'ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE'nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, kulogluavm.com’un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. KULLANICI'lara ve ÜYE'lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ ’nin işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

İşbu kulogluavm.com Kullanım Koşulları dâhilinde KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ ; KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ hizmetleri, KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ bilgileri, KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ telif haklarına tâbi çalışmaları, KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ ticari markaları, KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ ticari görünümü veya bu kulogluavm.com vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

Sorumluluğun sınırlandırılması

KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ , kulogluavm.com'a erişilmesi, kulogluavm.com'un ya da kulogluavm.com'daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ , sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. kulogluavm.com'a ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da kulogluavm.com'un kullanılması ile KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ ’nin, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

Sözleşmenin devri

KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ , bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

Mücbir sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ işbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI"nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ ’nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

Uygulanacak hukuk ve yetki

İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve İZMİR Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Yürürlülük ve kabul

"İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ", KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ tarafından kulogluavm.com içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI'lar ve ÜYE'ler, işbu sözleşme hükümlerini kulogluavm.com’u kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. KULOĞLU SÜT MAMÜLLERİ, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek kulogluavm.com üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.
Yükleniyor...